Tusyad 16. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu 13-14 Kasım 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda başarı ile gerçekleşti.