3. İleri Dental İmplant Cerrahisi Eğitimi, 27-28 Haziran 2015 tarihlerinde Tobb Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Laboratuvarı’nda başarı ile gerçekleştirilmiştir.