2. İleri Dental İmplant Cerrahisi, 18-19 Nisan 2015 tarihlerinde Tobb Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Laboratuvarı’nda başarı ile gerçekleştirilmiştir.