Primer Revizyon ve Diz Artoplastisi Kadavra Kursu 3 - 4 Aralık 2016 tarihinde Tobb Üniversitesi Temel Tıp ve Morfoloji Laboratuvarı'nda başarı ile gerçekleştirilmiştir.