1. Ankara Pelvik Taban Cerrahisi Kadavra Kursu; 2-3 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Diseksiyon Labrotuvarı’nda başarı ile gerçekleşti.